Kas ir piemērotības un atbilstības novērtējums?

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.² pantu, lai noteiktu ieguldījumu pakalpojuma atbilstību klientam, ieguldījumu brokeru sabiedrība no ieguldītāja vai potenciālā ieguldītāja pieprasa ziņas par viņa pieredzi un zināšanām ieguldījumu jomā attiecībā uz konkrēto piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu pakalpojumu vai produktu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniedz ieguldījumu pakalpojumu, kas nav ieguldījumu konsultācijas vai portfeļa pārvaldība.Tāpēc TWINO pieprasa visiem ieguldītājiem veikt MiFID II piemērotības un atbilstības novērtējumu, kas ir informācijas vākšanas process par ieguldītāju un turpmāks TWINO novērtējums, vai konkrētais finanšu instruments ir piemērots ieguldītājam, balstoties arī uz TWINO izpratni par produktus, kurus var ieteikt vai kuros ieguldīt ieguldītāja vārdā. MiFID II piemērotības un atbilstības novērtējums ietver jautājumus par ieguldītāja zināšanām un pieredzi, ieguldītāja finansiālo stāvokli un ieguldītāja ieguldījumu mērķiem.

Ja TWINO, pamatojoties uz iegūto informāciju, uzskata, ka attiecīgais produkts vai pakalpojums nav piemērots ieguldītājam, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.² panta 10. daļu tā brīdina investoru. Ja ieguldītājs atsakās sniegt pieprasīto informāciju vai ja TWINO rīcībā ir informācija, ka šāda informācija ir nepilnīga vai nesatur pēdējās izmaiņas, TWINO brīdina klientu vai potenciālo klientu, ka uzņēmums nevar novērtēt paredzētā pakalpojuma vai produkta piemērotību ieguldītājam. Ja TWINO ir brīdinājis ieguldītāju, bet ieguldītājs nav sniedzis papildu informāciju, TWINO neatbild par sekām, ko rada ieguldītāja atteikšanās sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par ieguldītāju aizsardzību, lūdzu, sekojiet šīm saitēm:

Vai šis bija noderīgi?