Kontaktinformācija

Mūsu klientu atbalsta speciālisti ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 09.00-18.00, un labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem latviešu, angļu vai vācu valodā.

Tālruņa numuri
Zvaniem no Lielbritānijas: +44 2037 698 776
Zvaniem no Eiropas Savienības: +371 67 799 997

Mūsu klientu atbalsta speciālisti ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 09.00-18.00.

E-pasts
[email protected]

Skype
twino.lv

Juridiskā adrese
AS TWINO Investments, Pērses iela 2A, Rīga, LV-1011, Latvija
Norādes

Ieguldījumu pakalpojumi
AS TWINO Investments (reģistrācijas Nr. 44103143823) ir pilnvarota sniegt šādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus:

Ieguldījumu pakalpojumi:
1. rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;
2. rīkojumu izpilde klientu vārdā;
3. darījumu veikšana savā vārdā;
4. portfeļa pārvaldība;
5. finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

Ieguldījumu blakuspakalpojumi:
1. finanšu instrumentu turēšana;
2. valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;
3. ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana.

TWINO darbības vieta ir Latvijas Republika.

Vai jums ir kādi jautājumi? Lūdzu, apskatiet mūsu BUJ lapu vai sazinieties ar mūsu atbalsta komandu telefoniski, e-pastā, Skype, vai izmantojot profila ziņojumapmaiņas rīku savā TWINO profilā.