Dokumenti

Iepazīstieties ar TWINO politikām un procedūrām

Sadarbība ar aizdevumu izsniedzējiem

Sūdzību pārvaldības politika

Interešu konfliktu pārvaldības politika

Informācija par pamudinājumiem

01.06.2022.

Klientu rīkojumu izpildes politika

15.02.2024.

Finanšu instrumentu veidu un tiem piemītošo risku apraksts

24.11.2023

Informācija par portfeļa pārvaldības pakalpojumiem

30.06.2022.

Politika attiecībā uz klientu klasifikāciju un ieguldījumu produktu un pakalpojumu piemērotības un atbilstības novērtējumu

20.06.2023.

Ziņojumu un pārskatu sniegšana

27.07.2022.

Izdevumu un izmaksu atklāšana

29.09.2022.