Kā darbojas FKTK aizsardzības mehānisms?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Investoru aizsardzības likuma 3. panta 2. daļas 4. punktu gadījumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nevar izpildīt savas saistības pret ieguldītāju, ieguldītājam ir tiesības uz kompensāciju 90% apmērā no neatgriezeniski zaudēto finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko izraisījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro apmērā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija) nodrošina kompensācijas izmaksu. Kompensācija tiks izmaksāta tikai tiem ieguldītājiem, kuri ir iesnieguši Komisijai pieteikumu par finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu vai zaudējumiem, ko izraisījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, viena gada laikā no atzīšanas, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība nevar izpildīt savas saistības, bet ne vēlāk kā 5 gadus pēc tam, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība nav izpildījusi savas saistības. Komisija izskata pieteikumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu. Ja tiek pieņemts lēmums par kompensācijas izmaksu, kompensāciju izmaksā 3 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Kompensācijas apmēru nosaka šādi:

(1) par finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu – saskaņā ar ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenu dienā, kad Komisijai tika iesniegts pieteikums par neatgriezenisku finanšu instrumentu pazušanu, bet, ja tirgus cena attiecīgajā dienā iesniegumu nevar noteikt, var izmantot pēdējā pieejamā finanšu instrumenta tirgus cenu pirms pieteikuma datuma; un

(2) neizpildīta ieguldījumu pakalpojuma gadījumā – saskaņā ar zaudējumiem, ko ieguldītājam radījis neizpildītais ieguldījumu pakalpojums. Atsevišķiem likumā noteiktajiem ieguldītājiem, piemēram, profesionāliem investoriem, personām, kas saistītas ar ieguldījumu brokeru sabiedrību, un viņu radiniekiem utt., Kompensācija netiek izmaksāta.

Plašāka informācija atrodama Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumā un Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Vai šis bija noderīgi?