Emitenti

SIA TWINO Investments Poland, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība, vienotais reģistrācijas numurs 40203380395, juridiskā adrese Dzirnavu iela 42, Rīga, LV-1010, Latvija

Aizdevumu izsniedzēji

Moneza.lv

Darbojas Latvijā

Netcredit.pl

Darbojas Polijā

Vamo.vn

Darbojas Vjetnamā