Dokumenti

Iepazīstieties ar TWINO politikām un procedūrām

Klientu rīkojumu izpildes politika

10.08.2021

Sūdzību pārvaldības politika

Sadarbība ar aizdevumu izsniedzējiem

Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares Vadlīnijas

Interešu konfliktu pārvaldības politika

Politika attiecībā uz klientu klasifikāciju un ieguldījumu produktu/pakalpojumu piemērotības un atbilstības novērtējumu

12.07.2021