Ieguldītāju aizsardzība

Daži no svarīgākajiem juridiskajiem mehānismiem, ko TWINO ir piemērojis, lai aizsargātu ieguldītājus, sniedzot TWINO ieguldījumu pakalpojumus un papildpakalpojumus

Kompensācija par veiktajiem ieguldījumiem

Ieguldītāju naudas līdzekļu turēšana nošķirti no TWINO līdzekļiem

MiFID II piemērotības un atbilstības novērtējums

Ņemot vērā, ka TWINO ir licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz to attiecas gan Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, gan Eiropas Savienībā ieviestie noteikumi, kas cita starpā nosaka prasības ieguldītāju aizsardzībai. Pirmkārt, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un papildpakalpojumus, TWINO kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir pienākums rīkoties kā godīgi un rūpīgi, nodrošinot sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpējoties par savu klientu interesēm.

Kompensācija par veiktajiem ieguldījumiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likuma 3. panta 2. daļas 4. punktu gadījumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nevar izpildīt savas saistības pret ieguldītāju, ieguldītājam ir tiesības uz kompensāciju 90% apmērā no neatgriezeniski zaudēto finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko izraisījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro apmērā.

Lasīt vairāk

Ieguldītāju līdzekļu atsevišķa turēšana

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 129. panta 2. daļu, klientu naudas līdzekļus ieguldījumu brokeru sabiedrība tur šķirti kontā vai kontos, kas nodalīti un identificēti atsevišķi no kontiem, kurus izmanto pašai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo naudas līdzekļu turēšanai. Tāpēc, lai izpildītu iepriekš minētās prasības, TWINO tur ieguldītāja līdzekļus atsevišķā kontā.

MiFID II Piemērotības un atbilstības novērtējums

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.² pantu, lai noteiktu ieguldījumu pakalpojuma atbilstību klientam, ieguldījumu brokeru sabiedrība no ieguldītāja vai potenciālā ieguldītāja pieprasa ziņas par viņa pieredzi un zināšanām ieguldījumu jomā attiecībā uz konkrēto piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu pakalpojumu vai produktu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde sniedz ieguldījumu pakalpojumu, kas nav ieguldījumu konsultācijas vai portfeļa pārvaldība.Tāpēc TWINO pieprasa visiem ieguldītājiem veikt MiFID II piemērotības un atbilstības novērtējumu, kas ir informācijas vākšanas process par ieguldītāju un turpmāks TWINO novērtējums, vai konkrētais finanšu instruments ir piemērots ieguldītājam, balstoties arī uz TWINO izpratni par produktus, kurus var ieteikt vai kuros ieguldīt ieguldītāja vārdā. MiFID II piemērotības un atbilstības novērtējums ietver jautājumus par ieguldītāja zināšanām un pieredzi, ieguldītāja finansiālo stāvokli un ieguldītāja ieguldījumu mērķiem.

Lasīt vairāk